Proč hrozí USA bankrot?    Je Amerika opravdu tak báječná, jak nám tvrdí naše média?

Toto není jen další z mnoha interentových výzev a peticí ale i zkouška, zda je reálné v průběhu 6 měsíců sesbírat podpisy od 1-2% voličů. Tak,  jak to předpokládají různé návrhy zákona o obecném referendu a zákona  I a R. Proto přibyla i možnost podpisu pomocí SMS pro ty, kdo nemají připojení k Internetu. Pokud tedy cítíte vnitropolitickou situcaci v naší zemi podobně, jako je naznačeno v následujících odstavcích, zúčastněte se a informujte všechny své kamarády a známé. Ukažme, že Češi nejsou jen stádem ovcí...

Odbory vyzvaly obyvatele k celorepublikové hodinové výstražné stávce 24. června 2008 od 13 do 14 hodin více... (audio video)

NOVINKA: Parlament dnes (23.4.2008) schválil novelu zákona o elektronických komunikacích. Pokud projde i senátem a podepíše ji prezident, znamná to, že tajné služby můžou sledovat vaše hovory, e-maily a SMS bez jakýchkoliv povolení a bez jakékoliv kontroly, zda toho nezneužívají. 18 let po pádu pádu totality jsou legalizovány praktiky StB a nastupuje totalita nová. Zákon navrhl ministr Říman - ODS. Další důkaz o tom, že totalita nemusí být nutně jen rudá levicová, že totalitu může zavést i strana z úplně opačného konce politického spektra. Osobně se domnívám, že nové totalitě může zabránít už jen generální stávka. Jestli se k ní Češi neodváží, čeká nás po krátkém období svobody několik desítek let další totality.

Agentura STEM: 51 procent lidí v ČR není spokojeno s vnitropolitickou situací a s fungováním demokracie v ČR.

Soud uložil Čunkovi pokutu za mlčení (16.5.2008), v zápětí ji ale zrušil.  Před spravedlností jsme si dle Ústavy rovní ale někteří jsou zřejmě rovnější.Kam jsme dospěli po 18 letech od sametové revoluce?

Vůbec bych se nebál srovnání současného stavu společnosti s normalizací. Ano, s normalizací. Více než 70 procent obyvatelstva si nepřeje radar a přesto současná moc ani nedovolí, aby zástupci tohoto většinového názoru seděli ve veřejnoprávní (= placené námi všemi) televizi u kulatého stolu a rovně zde prezentovali svůj názor a své argumenty pro něj. Pak tedy nejde o demokracii nýbrž o diktaturu, kde politruci přebírají názory a třídí je na vhodné a nevhodné. Domnívám se, že ČT vážně pochybyla nejen proti zákonu o České televizi ale i proti Ústavě ČR. Názor, že o radaru by měli rozhodovat všichni voliči v referendu nijak neodporuje zákonům této země a je plně v souladu s pravidly demokracie.Tudíž ti, kteří zakázali prezentaci takového názoru se dopustili zločinu proti demokracii. Zákon ukládá ČT názorovou pluralitu. Diskutuje-li se tedy ve veřejnoprávní televizi o radaru, má ČT povinost zajistit stejný prostor pro prezentaci názorů a argumentů jak příznivcům, tak i odpůrcům radaru. Zajímalo by mne, jak je možné že dozorující orgány proti tak vážnému pochybení dosud nezakročily. Je evidentní, že vedení ČT svou řídící funkci  nezvládá, když dopustí dění takových věcí na území instituce, která byla zřízena právě proto aby garantovala názorovou pluralitu na TV  obrazovkách.
Pane Janečku, kdy vaši politruci svolí, aby i druhá strana mohla zveřejnit své názory na radar?!  Nemyslíte, že vám svěřená instituce vybírá už hezky dlouho koncesionářské poplatky za funkci, kterou de facto neplní?

Nynějí vnitropolitická situace se tedy blíží spíše normalizační atmosféře 70. let 20. stol., než demokracii. Jak můžeme nazývat demokracii stav,  kdy v diskusním pořadu veřejnoprávní České televize je poskytován prostor pouze parlamentním stranám. Všechny řádně registrované politické strany a hnutí mají dle zákona stejná práva. Česká televize je dle zákona zřízena právě proto, aby garantovala pluralitu názorů na televizních obrazovkách a je placena z poplatků občanů.  nezávislých na sledovanosti. Je tedy její poviností rovnou měrou prezentovat v tomto pořadu názory všech politických stran a hnutí, která o to oficiálně požádají.

Požaduji proto, aby se mediální výbory PS Parlamentu ČR a Senátu ČR zabývaly podivným fungováním České televize a doporučily výměnu jejího vedení a okamžité rozvázání pracovního poměru s osobami, které zamezovaly názorové pluralitě v této instituci.

Nejde zde jen o radar. Například prezidentská volba: Vzduchem létají nábojnice, výhrůžky, sprostá slova a úplatky, Ministr vnitra vyhrožuje a sprostě nadává zastupitelům. (1) (2)
Zastupitelé mají dle Ústavy hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ne tak,  jak jim někdo přikáže. Názor pana Langera a názor pisatele výhružných dopisů je v tomto případě naprosto nevýznamný.

Jako řádného daňového poplatníka by mne zajímal názor Ústavního soudu na průběh prezidentské volby. A hádám, že ostatní občany také.

A zde je další příklad toho, jak u nás demokracie nefunguje. Polovina křesel ve vládě je obsazena lidmi, kterým ve volbách dalo hlas méně než 8 lidí ze 100. Tito lidé mají díky podivným a neprůhledným koaličním smlouvám prakticky neomezenou možnost prosadit své nové daně, poplatky a hlavně své nové zákony omezující naše práva. Jak je možné, že například KDU-ČSL dostala ve volbách méně hlasů než dříve a přesto má větší vliv na podobu nových zákonů a řízení této země vůbec? Jak je možné nazývat takový stav demokracií? Tato vláda dostala důvěru pouze na základě toho, že několik opozičních poslanců po návštěvě soukromého večírku záhadně změnilo názor.
Dále, premiér této země vyhrožuje novinářům:
‚Jestli se to v Reportérech odvysílá, je to konec. Rozumíte mi, co to je konec? To znamená váš konec‘  (3) (4)
Takové jednání bych očekával spíše u sicilské mafie, než u vrcholového politika.Chování pana premiéra při nedávném jednání Tripartity raději nebudu ani komentovat, to je opravdu jen pro velmi silné žaludky,
Jak je možné, že Václav  Havel, který nebyl nikdy občany zvolen ani jinak nominován k rozhodování  má nyní větší slovo než názor většiny? Zdá se, že demokracie znovu umírá  za chroptění přestárlých, nemocných pohlavárů, které nikdo nikdy nevolil. Takový režim jsme zde už jednou měli a zrušili jsme ho, protože se neosvědčil.
Totalita nemusí být vždy rudá, jejím původcem může být praktkicky kterákoliv parlamentní strana. Domnívám se, že mnohem větším nebezpečím  pro demokracii než současní komunisté jsou právě ty strany, které mají  tím více moci, čím méně lidí je volí.

Česká republika v minulosti podepsala mezinárodní smlouvy, které ji zavazují k dodržování určitých norem v oblasti mezinárodního práva a zejména lidských práv.
Jak je možné, že ČR poskytuje vojenskou spolupráci zemi která: (5)
Požaduji, aby ČR upustila od jakékoliv vojenské spolupráce se zeměmi, které nedodržují normy platné pro Českou republiku. A soud pro ty, kdo dávají souhlas s takovým jednáním.

Domnívám se, že Čechové by znovu měli uvažovat o zákonem definovaných akcích občanské neposlušnosti - tedy demonstraci, stávce a generální stávce. Vzhledem, že současná moc znovu upírá většině právo na názor, je to asi jediná legální možnost, jak připomenout našim politikům, že nejsou našimi pány ale jen pouhými zastupiteli. Přimlouval bych se k jednohodinové generální stávce s pohotovostí ke stávce neomezené, pokud vláda nebude ochotna k diskusi.
 
(1) http://www.youtube.com/watch?v=O-8VCjGInwA
(2) http://www.youtube.com/watch?v=H4q7Tp55IFg
(3) http://www.lidovky.cz/sefredaktor-z-ct-tlaku-jsem-odolal-d5z-/ln_rozhovory.asp?c=A071120_192103_ln_rozhovory_AUS
(4) http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=2115
(5) http://www.leadingtowar.com
(6) http://911blog.yweb.sk/402/Byvaly-guverner-statu-Minnesota-Kolaps-WTC-byla-rizena-demolice.html
(7) videa o 11.9.2001 zrcadlo

George W. Bush: Budu bojkotovat jakýkoliv zákon, který by zakazoval mučení.


před léty vám vadily praktiky StB, dnes souhlasíte s podobným jednáním

Kdy konečně zmizí z české politiky podpora skutečnostem, které jsou v rozporu s českým právním řádem?

Jak můžu vyjádřit svůj souhlas s touto výzvou?

Odeslat SMS ve tvaru VYZVA JMENO PRIJMENI MESTO na číslo 736 777 116
Zbytek textu SMS bude považován za komentář.

Jde o běžnou SMS do sítě T-Mobile a její cena bude tedy dle vašeho běžného tarifu.


Alterativní způsob vyjádření souhlasu:

Pokud nemůžete nebo nechcete posílat SMS, vyplňte prosím pravdivě tento dotazník a pokračujte dle instrukcí v e-mailu, který Vám bude zaslán.
Na zadaný e-mail Vám doručíme zprávu, ve které prosím klikněte na odkaz v ní umístěný. Tato procedura je nutná k tomu, aby někdo nemohl zneužít Váš e-mail.
Bez tohoto ověření nebude Váš hlas započítán. Pokud nemáte funkční e-mail, použijte hlasování pomocí SMS.

Vaše jméno
Město
Váš E-mail (nebude zveřejněn)
Komentář (volitelný)
 

V obou případech budou Vaše data považována za důvěrná, nebudou poskytována dalším osobám a budou použita pouze jako hlas v této výzvě.
Duplicitní hlasy budou ignorovány.

Podepsalo 579858 občanů

Pošli příteli e-mail s odkazem na tuto stránku

Technický správce Tomáš Franke